Jak probíhá typická zakázka

1. Příprava


Nejdůležitější částí každé zakázky je její zavedení do výrobního programu. Klient by měl uvést všechny vlastnosti a požadavky na materiál, jako je složení, počet ks, lakovanou stranu, místo pro otvory, prostředí kde výrobek bude instalován, požadovanou barvu. Jedině z kompletních informací můžeme navrhnout správný technologický postup a tím zajistit požadovanou životnost.

Na základě těchto informací vytvoříme zakázkový list s čárovými kódy každé operace. Výrobní program poté vygeneruje emailovou zprávu klientovi s číslem zakázky a termínem zhotovení.

Takto označený materiál může jít na pracoviště předúpravy.

2. Předúprava materiálu


Podle zvoleného technologického postupu pokračuje materiál na pracoviště (mycí box, vanová linku nebo tryskací automat). Zde provedeme přejímku materiálu co do kvantity i kvality a případné rozdíly konzultujeme s klientem. V momentě, kdy je materiál v pořádku, provedeme předúpravu před samotným lakováním.

3. Lakování


Lakování probíhá v lakovně č. 1 nebo č. 2, a to v závislosti na délce, váze, charakteru výrobku nebo materiálu. Zde se opět zkontroluje stav materiálu, zvolí se požadovaná barva podle čárového kódu a výrobek se nalakuje. Vypalování se nastavuje podle výrobcem předepsaných podmínek. S ohledem na tloušťku materiálu upravujeme vypalovací čas.

Po vytvrzení provedeme vizuální kontrolu podle normy GSB nebo podle specifických nároků klienta. Proměřujeme požadovanou tloušťku, popřípadě přilnavost. Výrobek balíme podle balicího plánu a následně zaskladníme. Konečnou fází je ukončení zakázky ve výrobním programu, který generuje informaci klientovi o zhotovení zakázky a připravení k vyzvednutí. Pro uskladnění výrobků máme nový regálový systém pro uskladnění 27 tun materiálu.

Je vaše zakázka pro nás?

Potřebujete zajistit povrchovou úpravu hliníku a zinku, antikorozní nátěr na železo nebo jiný materiál a nejste si jistí? Nebojte se nás zeptat, rádi se s vámi poradíme a doporučíme vám vhodné řešení. Nabízíme klasické technologické postupy, ale jsme připraveni nabídnout vám i netradiční řešení na míru.

KONTAKTUJTE NÁS