Aktuality

Politika kvality MBlak

Naše organizace je průmyslová prášková lakovna s moderním technologickým zázemím. Ve dvou provozech provádíme povrchové úpravy oceli, hliníku a zinku. Filozofii společnosti MBlak s.r.o. je zakázkové lakování nejrůznějších tvarů a velikostí v krátké dodací lhůtě a maximální možné kvalitě. Kromě práškového lakování standardních rozměrů nabízíme také lakování rozměrných a těžkých břemen, profilů a velkých sérií výrobků.

Chceme i v budoucnu nabízet zákazníkům výrobky s vysokou užitnou hodnotou. Rosteme a vyvíjíme se s našimi zákazníky a oni s námi, neustále se vzděláváme v oboru povrchových úprav a své znalosti přenášíme do naší práce. Vedení společnosti si uvědomujeme rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality a vedení společnosti vyhlašuje tuto Politiku kvality, která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

Zákazníci

 • budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy 
 • dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě 
 • poskytovat poradenský servis s cílem vysokých korozních odolností 
 • podílet se na přípravě technologických postupů při tvorbě výrobní dokumentace výrobků 

Dodavatelé

 • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy 
 • provádět transparentní výběrová řízení

Zaměstnanci

 • podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce 
 • chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům 

Technologie a infrastruktura

 • aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci 
 • optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci

Okolní prostředí

 • aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti 
 • podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti 
 • snižovat rizika poškození okolního životního prostředí

Vedení společnosti se zavazuje:

 • dodržovat výše uvedené zásady 
 • plnit příslušné požadavky zákonů a právních předpisů 
 • neustále zlepšovat systém managementu kvality

V Brně 1.10.2017
Martin Böhm, jednatel 

Celý dokument můžete stáhnout zde.